Antikvariske tømrerarbeider

Vi er stolte av å kunne si at antikvariske tømrerarbeider har blitt en stor del av vår virke. Det å ta vare på gamle bygninger krever interesse  for detaljer og kompetanse for det gamle håndverket. 

Vi har de siste årene utført flere antikvariske restaureringer, og har opparbeidet stor spesialkompetanse også innen dette området.

Dette er en prosess som krever planlegging og innsikt i gammel byggeteknikk . Både når det gjelder utførelse og valg av matrealer for å få et det beste resultatet.  

Vi har også snekkerverksted hvor vi reproduserer/restaurerer detaljer til utvendig og innvendig restaurering.


Roof-Tile


Vi har lang erfaring med takomlegging der det blir brukt gammel teglsten for å gi taket/huset et tidsriktig utseende. Dette er arbeider som krever skikkelig grunnarbeide for at det skal vare og fungere uten problemer de neste 100 år.

Vi har også lager med gammel takstein og kan levere komplette tak med gammel teglsten av meget god kvalitet .

Vi har har hatt flere utfordrende restaureringer bak oss på fasader og tak, med meget gode resultater. 

Vi vektlegger at vi fremst arbeider på større prosjekter innen dette området.


© Hvaler Håndverk AS 2013